مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: صیانت از حقوق شهروندی وظیفه ای همگانی محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری:

مهرداد جوادی در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی این اداره کل تأکید کرد: احترام به حقوق شهروندی جز برنامه های اولویت دار سازمانی قرار دارد.

وی افزود: برپایی میز خدمت در ورودی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری با هدف ارتقای کمی و مخدمات رسانی به مراجعان از مهمترین برنامه های این اداره کل در راستای صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهرونده به شمار می رود.

جوادی تصریح کرد: ارائه بهترین و آسان ترین خدمات به شهروندان از مهمترین اهداف ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی محسوب می شود.